Rozbalit / sbalit blok Přihlásit
Přihlásit
Heslo
Zachovat přihlášení
 
Rozbalit / sbalit blok Systémové zprávy
Nejsou k dispozici žádná systémové oznámení
 
Rozbalit / sbalit blok e-LEARNING Naše město

Občanské sdružení „Naše město“ vzniklo již v roce 1998 a od té doby vyvíjí soustavnou činnost s různorodou nabídkou, ale zásadním cílem pro region. Smyslem založení bylo na základě dobrovolnosti sdružovat občany regionu a vést je k rozvoji obce a celého regionu. Podporujeme rovné příležitosti ve společnosti, ekonomický rozvoj daného území, posilování demokracie, turistiku, propagaci zdravého životního stylu, zdravé životní prostředí, atd.

„Naše město“ nabízí široké spektrum aktivit a činností v sociální oblasti i v oblasti osvěty a vzdělávání (organizace kurzů a společenských akcí), publikační a vydavatelské činnosti.

Významným cílem je podpora vzdělanosti. Středem zájmu je počáteční vzdělávání i další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení.

Těchto cílů bude sdružení docilovat především formou naplňování jednotlivých projektů ve spolupráci s orgány státní správy, samosprávy (místní i krajské), sdělovacími prostředky a partnery.

 
Rozbalit / sbalit blok Kurzy
 
Klikněte pro přepnout Tutorials
 
Zápis Servisní technik klimatizace osobních automobilů.
 
Klikněte pro přepnout Vzdělávání v technických oborech v kontextu pracovního života stárnoucí populace v Pardubickém kraji. CZ.1.07/3.2.13/04.0043
 
Zápis Zavádění principů Age managementu.